Toetajad

Oleme edukalt osalenud ja lõpetanud Loov Eesti Pesa programmi

PESA on Eesti esimese veebipõhise arendusprogramm, kus Eesti juhtivate konsultantide abil aidatakse ideest vormida läbilöögivõimeline toode. Lõpetasime PESA programmi 2019. aasta kevadel ja samal ajal lansserisime ka Helg kaubamärgi.

 

Vaata infot siit:

https://www.looveesti.ee/wp-content/uploads/2019/06/PESA_kataloog_2019_150x1503mm.pdf

https://arileht.delfi.ee/news/looveesti/eesti-loomemaastik-sai-tublisti-taiendust?id=86515131

https://issuu.com/looveesti1/docs/looveesti_2019_

 

Osaleme alates 2019. aasta sügisest Loomeinkubaator inkubatsiooniprogrammis

SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid on tegutsenud alates 2006. aastast ning kaasa aidanud üle 400 ettevõtte arengule. Loomeinkubaatori programmis osaleb igal aastal 50 ettevõtet tehnoloogia startupidest tootvate disaineriteni.

 

Masinapargi soetamiseks oleme saanud toetust PRIA ning 4Kogu kaudu LEADER programmist

LEADER* on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas. Programmi rakendatakse piirkonna arengustrateegia kaudu ning on ettevalmistatud kohalike inimeste algatusel ja koostöös. Programmi ülesehitus soosib kohalike inimeste algatusvõimet ja teotahet oma kodukoha arendamiseks läbi erinevate võimaluste ja koostöövõrgustike. 2019-2020. aastal soetasime prgrammi kaasabil õmblusmasinad ning muu vajaliku põhivara õmblusstuudio sisustamiseks.

 

Töötajate koolitamiseks ning töötasu maksmiseks oleme kasutanud Töötukassa teenuseid

Töötajate koolitamiseks ja palga maksmiseks oleme 2020. aastal kasutanud “Tööpraktika” ja “Minu esimene töökoht” teenust. Tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Suur tänu kõikidele toetajatele, ke son aidanud meie ettevõttel kasvada.