fbpx

Toetajad

Oleme edukalt osalenud ja lõpetanud Loov Eesti Pesa programmi

PESA on Eesti esimese veebipõhise arendusprogramm, kus Eesti juhtivate konsultantide abil aidatakse ideest vormida läbilöögivõimeline toode. Lõpetasime PESA programmi 2019. aasta kevadel ja samal ajal lansserisime ka Helg kaubamärgi.

Vaata infot siit:

https://www.looveesti.ee/wp-content/uploads/2019/06/PESA_kataloog_2019_150x1503mm.pdf

https://arileht.delfi.ee/news/looveesti/eesti-loomemaastik-sai-tublisti-taiendust?id=86515131

Osaleme alates 2019. aasta sügisest Loomeinkubaator inkubatsiooniprogrammis

SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid on tegutsenud alates 2006. aastast ning kaasa aidanud üle 400 ettevõtte arengule. Loomeinkubaatori programmis osaleb igal aastal 50 ettevõtet tehnoloogia startupidest tootvate disaineriteni.

Masinapargi soetamiseks oleme saanud toetust PRIA ning 4Kogu kaudu LEADER programmist

LEADER* on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas. Programmi rakendatakse piirkonna arengustrateegia kaudu ning on ettevalmistatud kohalike inimeste algatusel ja koostöös. Programmi ülesehitus soosib kohalike inimeste algatusvõimet ja teotahet oma kodukoha arendamiseks läbi erinevate võimaluste ja koostöövõrgustike. 2019-2020. aastal soetasime prgrammi kaasabil õmblusmasinad ning muu vajaliku põhivara õmblusstuudio sisustamiseks.

Müügi suurendamiseks läbi sihipärasema turundustegevuseks oleme saanud Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Maakondliku Arenduskeskuse kaudu Starditoetust

Toetuse abiga soovime pakkuda kohalikul tasemel inimestele tööd, parandades seega tööhõive tingimusi, arendades kogukonna ühtsust. Samuti on projekti vajalikkus seotud sellega, et Eesti emadel oleks võimalik leida kohalikult turult riideid lapsekandmiseks ning imetamiseks, kuna antud valdkonnas on praegu turul väga vähe kohalikku valikut. Starditoetuse rahastamist toetab EL Regionaalarengu Fond ning selle projekti jaoks on eraldatud ligikaudu 15 000 eurot.

Projekti pealkiri: OÜ Muusa Kaubandus müügi suurendamine läbi sihipärasema turundustegevuse.

Projekti eesmärk: suurendada etteõtte käivet 2021. aasta lõpuks võrreldes 2020. aastaga minimaalselt 30%.

Tulemused:

1. E-poe püsiklientide arv on 2500 (vaheeesmärgid 1500, ja 2000) Facebooki jälgijate arv on jõudnud 3000ni (vaheeesmärgid 2500, 2750) ning instagrami jälgijate arv 1000ni (vaheeesmärgid 500 ja 750).

2. Edasimüüjate arv on Eesti siseselt suurenenud vähemalt kolmeni (vaheeesmärk 2), välismaal on vähemalt 1 edasimüüja.

3. Käive on suurenenud projekti eelse ajaga võrreldes 30% (esimese vaheesmärgi ajal 10 ja teise ajal 20%) ning välismaale müük moodustab 5% käibest.

4. Osaletud on kahel Soome messil ja kohtutud 10 potentsiaalse edasimüüjaga.

Vaheeesmärke mõõdetakse 2021. aasta juunis ja oktoobris.

Töötajate koolitamiseks ning töötasu maksmiseks oleme kasutanud Töötukassa teenuseid

Töötajate koolitamiseks ja palga maksmiseks oleme 2020. aastal kasutanud “Tööpraktika” ja “Minu esimene töökoht” teenust. Tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Suur tänu kõikidele toetajatele, kes on aidanud meie ettevõttel kasvada.

 

SULGE
Add to cart